บริการส่งถึงห้องของคุณ

บริการเครื่องดื่มภายในห้องพัก

เปิดบริการตั้งแต่ 11.30 น. – 23.00 น. (ออเดอร์สุดท้าย 22.00 น.)

เมนูอาหาร

เมนูไทยเอเชีย และนานาชาติ